top of page

UZMANLAR

Ateş ERDOĞAN | Klinik Psikolog 

ates-erdogan.png

2004 yılında girdiği Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2007 yılında ayrılıp, 2008 yılında Orta Doğa Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu Psikoloji Bölümüne burslu olarak girdi. Burada Kabul ve Kararlılık Terapisi eğitimi aldı. Ayrıca lisans eğitimi boyunca araştırma asistanı olarak topluluk önünde performans sergileme, bağımlılık ve farkındalık üzerine araştırmalar yaptı.

   

2011 senesinde Balıklı Rum Hastanesi Bağımlılık Kliniği’nde staj yaptı. Yine aynı sene Prof. Dr. Vamık Volkan’ın 16 saatlik Dinamik Psikoterapi Eğitimi’ne katıldı. 2012 yılında mezuniyetini takiben İrlanda’daki University College Dublin (UCD) isimli üniversitenin klinik psikoloji araştırma doktora programına “Çoklu uyaran ilişkileri aracılığıyla düşünce bastırma işlevlerine dair bir genelleme” başlıklı tez önerisiyle kabul edildi.

Vize işlemlerinin beklenenin çok üzerinde bir zaman alması sebebiyle zamanını değerlendirmek için UCD için araştırmalar yaptı ve Nic Hooper’ın birinci yazarı olduğu “Bakış Açısı Değiştirmenin Temel Değerlendirme Hatasını Azaltmadaki Etkisi” başlıklı makalenin ikinci yazarı oldu. Bu süreçte klinik müdahale yöntemleri ve terapiye karşı özel bir ilgi duymaya başladı ve araştırmacılığı bırakıp Türkiye’de bir klinik psikoloji programı araştırmaya başladı. 2013’te Genç Hayat Vakfı’nın toplumsal cinsiyet eşitliği ve şiddetsiz iletişim temeli üzerine oluşturduğu “Gençler İşbaşında: Eşitlik İçeride Siddet Dışarıda” isimli projede gönüllü olarak çalıştı.

Haziran 2013’te Kelly Wilson tarafından verilen 12 saatlik Kabul ve Kararlılık Terapisi Atölye çalışmasına katıldı.

2013 senesinde Okan Üniversitesi Yetişkin Odaklı Klinik Psikoloji modülüne girdi. Bu modül kapsamında Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi ve Gestalt Terapisi eğitimlerinin yanı sıra çocukluk travmaları ve aile ve çift danışmanlığı eğitimleri aldı. 2016’da Davranış Bilimleri Enstitüsü’nün 4 günlük EMDR 1. Düzey eğitimine katıldı.

2014 yılından beri yetişkinlere psikolojik danışmanlık ve psikoterapi hizmeti sunmakta, Ağustos 2017’den beri Yakaza Psikoloji’de çalışmaktadır.

bottom of page