top of page

UZMANLAR

Endam GÜMÜŞ | Uzman Klinik Psikolog | Psikoterapist

endam-gumus.png

Klinik Psikoloji Yüksek Lisansı’nı, ‘Borderline ve Narsistik Kişilik Bozukluğu Tanısı Almış Kişilerde Şema Terapi Yaklaşımı’ konulu bitirme projesiyle tamamladı. Lisans eğitiminden ise ’Yetişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu’ konulu bitirme projesiyle mezun oldu. Lisans eğitimi sırasında yatılı hastalarla, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi‘ psikoz-nevroz’ bölümlerinde, Uzm. Dr. Fatih Kasım Yavuz’un klinik şefliğinde, Duygudurum Bozuklukları, Vücut Dismorfik Bozukluk, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Depresyon ve Şizofreni hastalarına uygulanan Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) çalışmalarına katıldı. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Rorschach ve WAIS gibi pek çok testin yapıldığı Psikoloji Polikliniği’nde gönüllü olarak çalıştı. Bahçeşehir Belediyesi’ne bağlı Bahçelievler Rehberlik Araştırma Merkezi’nde WISC-R, Stanford Binet ve Bender Gestalt gibi test uygulamalarında gözlemcilik yaparak, özel öğrenme güçlüğü çeken çocukların gelişimlerini düzenleme çalışmalarında gönüllü olarak çalıştı.

Yüksek Lisans eğitimi sürerken 2 uzman psikoloğa asistanlık yapıp mesleki literatür yazılarına destek verdi ve gördüğü danışanların süpervizyonlarını aldı. Uzm. Dr. Alp Karaosmanoğlu’nun eğitmenliğinde Şema Terapi,  Prof. Dr. Hakan Türkçapar’ın verdiği Bilişsel Davranışçı Terapi, eğitimlerini tamamladı. Ayrıca Türk Psikologlar Derneği’nden Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) Uygulama ve Yorumlama, Moxo Türkiye’den MOXO Dikkat Performans Testi (Çocuk/Genç/Yetişkin) sertifikalarını almıştır.

Uyguladığı testler içerisinde; MOXO Dikkat Performans Testi (Çocuk/Genç/Yetişkin),SCL 90 Psikolojik Belirti Tarama Envanteri, Şema Terapi Değerlendirme ve Mod Ölçeği, Young Şema Ölçeği, Beck Depresyon, Umutsuzluk Ölçekleri, Hamilton Depresyon Ölçeği, BEIER Cümle Tamamlama Testi, KSE-Kısa Semptom Listesi, Mesleki Karar Verme Uygulaması ve Standardize Mini Mental Test’i bulunmaktadır..

Yüksek lisans eğitimi sırasında ise Yrd. Doç. Dr. Nevin Dölek’in verdiği Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi, Yrd. Doç. Dr. Psikiyatrist Fuat Beşkardeş’in verdiği Psikofarmokoloji & Biyolojik Tedaviler, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Şakiroğlu’nun verdiği Aşk, Öfke ve Duygu Yönetimi, End. Psk. Eda Gökduman’ın verdiği Çalışan Ruh Sağlığı ve Motivasyonu, Uzm. Psk. Canset Tütüncüoğlu’nun verdiği Bebeklikten Yetişkinliğe Bağlanma,  İletişim Akademisi’nin verdiği Cem Öğretir İle Etkili İletişim Teknikleri eğitimlerini tamamladı. Ayrıca, Prof. Dr. Tevfika Tunaboylu İkiz'in psikodinamik temelli Rorshach/TAT eğitimini aldı. Şu anda, Uzman Klinik Psikolog olarak danışanlarıyla çalışmalarına devam etmektedir.

bottom of page