top of page

UZMANLAR

Irmak Güneş SARAÇ | Uzman Psikolog

irmak sarac

2008 yılında lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünde tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler Anabilimdalı yüksek lisans programında ders dönemini tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uygulamalı (Klinik) Psikoloji anabilimdalında yüksek lisans eğitimini 2018 yılında "Tekrarlayan Şiddete Maruz Kalan Kadınlarda Kendine Zarar Verme Eğiliminin Projektif Testlerle Değerlendirilmesi" konulu teziyle tamamlamıştır.

Lisans eğitimi süresince Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ergen psikiyatri servisinde, İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilmdalı polikliniğinde ve Adli Tıp Kurumu 4. Kurul’da stajlarını tamamlamıştır. 2008-2010 yıllarında çeşitli özel eğitim kurumlarında bireysel eğitim ve aile danışmanlığı alanında çalışmış olup; 2011-2019 yılları arasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı başta kadın konukevleri olmak üzere çeşitli Kuruluşlarda psikolog olarak görev yapmıştır.

Prof. Dr. Doğan ŞAHİN tarafından verilen ve 3 yıl süren Dinamik Yönelimli Psikoterapi Eğitimi ve Dr. Alp KARAOSMANOĞLU’nun Şema Terapi Eğitimini tamamlamıştır. Rorschach ve Projektif Testler Derneği çatısı altında Prof. Dr. Tevfika Tunaboylu İkiz ve Dr. Öğr. Üyesi Bengi PİRİM DÜŞGÖR tarafından verilen yetişkin ve ergen Rorschach Testi eğitimi, Tematik Algı Testi (TAT) eğitimi ve Rorschach ve TAT Bütünleştirici Süpervizyon Eğitimini tamamlamıştır. Projektif testler ve klinik çalışmalarına dair yayınlanan makaleleri ve kongre sunumları mevcuttur.

Hali hazırda yetişkinlerle bireysel dinamik psikoterapi; ergen ve yetişkinlere projektif test uygulamaları alanlarında çalışmaktadır.

bottom of page