top of page

UZMANLAR

Nurdan Begüm KAPLAN  | Uzm. Psikolojik Danışman / Aile Danışmanı

begum kaplan

Lisansını Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik bölümünde, yüksek lisansını İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans programında tamamlamıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi Aile Danışmanlığı programını da tamamlayarak Aile Danışmanlığı unvanını almıştır.

Lisans eğitimi boyunca YÖRET Vakfı bünyesindeki tüm projelerde yer alarak mezuniyetinden önce geriatri alanı ile özel gereksinimli çocuklar ve sosyo-ekonomik düzeyi düşük bölgelerde büyüyen çocuklar ile çalışma imkanı bulmuştur.

Uzman Psikolog Suzan Uğur Girginer’den aldığı psikodinamik terapi eğitimini ve aynı eğitmenden süpervizyon sürecini tamamlayarak psikodinamik terapi ekolü ile çalışmaya başlamıştır. Bununla birlikte İstanbul Psikanaliz Derneği bünyesinde Freud’un “Psikanalize Giriş Konferansları" Seminerleri ile Rorschach ve Projektif Testler Derneği bünyesinde Psikanalitik Psikopatoloji ve Projektif Testlere Giriş Seminerleri’ni tamamlamıştır. Danışanlarını bir psikanalist süpervizörlüğü eşliğinde görmekte olup psikanalitik yönelimli yazın, video gibi çalışmalarını aktif olarak sürdürmektedir.

Psikanalitik yönelimli eğitim ve çalışmaların beraberinde, Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi eğitimi ile bağımlılık üzerine YEŞİLAY ve ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde gönüllü yürüttüğü çalışmaları mevcuttur.

Marmara Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi gibi üniversiteler ve diğer kademelerdeki eğitim kurumları bünyesinde öğrencilere, ailelere ve akademik personele psikoloji alanında çok sayıda seminer vermiş olup pandemi sürecinde de bu seminer çalışmalarını online platformlar üzerinden devam ettirmiştir. Merkezimiz bünyesinde de seminer çalışmalarını sürdürmekte, beraberinde hayatımızın önemli bir parçası haline gelen online çalışmalarına devam etmektedir.

Yakaza Psikoloji bünyesinde yetişkin psikolojisi ile çift-aile danışmanlığı üzerine çalışmaktadır.

bottom of page