top of page

AİLE - ÇİFT  TERAPİSİ

cift terapi

Aile Terapisi Nedir ?

Çift terapisi, duygusal ilişki içerisindeki çiftlerin, ilişkilerini kendileri adına daha verimli hale getirmek için uygulanan psikoterapi yöntemidir. Diğer tanımıyla, partnerlerin birbirlerini daha iyi anlayabilmelerini, üstesinden gelemediklerini düşündükleri problemleri çözebilmelerini, çiftler arasındaki yakın ilişkilerdeki değişim ve gelişimi sağlamayı amaçlayan terapi türüdür. Evlilik terapisi adıyla da bilinir.

Çift Terapisinden Kimler Faydalanabilir?

Çift terapisinden;

  • Çift İlişkileri ( Duygusal ilişki ya da flört dönemi)

  • Evliliğinde problemler yaşayanlar,

  • Boşanma sürecindeki bireyler yararlanabilir.

Çift Terapisi Nasıl Yapılır?

Çift terapisini bireysel terapiden farklı kılan en önemli nokta ilişki odaklı olmasıdır. Bu nedenle terapist, terapi süresince, danışanların ilişki ya da evlilik içerisindeki kendiliklerine odaklanmayı seçer. Danışanların kendi kimliklerinden çok, ilişkilerindeki kimliklerini nasıl yansıttıkları üzerinde durulur.

Çift terapisi çiftlerden biri ilişkilerinde sorun algıladığı takdirde uygulanmaya başlar. Sorun alanı kendi içerisinde çeşitlilik gösterebilir. İlişkilerde anlaşmazlık yaşamak, çiftlerden birinin yeterince sevildiğini hissedememesi, terk edilme korkusu, güvensizlik, cinsellik şeklinde pek çok sebep sıralanabilir. Terapinin içeriği, terapistin hem anlayışına hem de teorik bakış açısına yönelik değişiklik arz etmesiyle birlikte, şu şekilde ilerleyebilir:

  • Terapist kendini gelen çifte tanıtmakla işe başlayarak, sonrasında onları tanımayı dener. Çiftin de kendilerini tanıtmasını isteyerek basit sorular sorar.

  • Terapist danışanlarını çift terapisi hakkında detaylıca bilgilendirir. Danışanın terapiden neler beklediği terapist için son derece önem taşır.

  • İlişkinin ya da evliliğin ne zamandan beri sürdüğü, çiftin nasıl tanıştığı ve birbirlerine hangi özelliklerinin çektiği, ayrılık aşamasına gelip gelmedikleri gibi sorularla derinlere inilir.

  • Çift terapisi yapılırken, her iki partner için de problemler ayrı şekilde incelenir. Problemleri daha net anlayabilmek amacıyla ikisinin de, ilişkilerinde nelerden memnun olup olmadıkları, neleri eksik gördükleri hakkında görüşleri alınır.

  • Terapinin amaçları belirlenir. Bu aşamada ilişkideki iki partnerin de anlaşma sağlaması gerekir. Çünkü çiftlerden birinin istediği şeyi diğeri istemezse, sağlıklı bir hedeften söz edilemez.

 

Amaçların belirlenmesinden sonra müdahale süreci başlar. Bu süreçte, duygusal, davranışsal ve yaşantısal teknikler, seans dışı çalışmalar gibi yöntemler geliştirilir.

Çift Terapisi Nasıl Yapılır?

Çift terapisi, bireysel terapi gibi her seansı 50-60 dakika olacak şekilde ilerler. Sorunların çözümlenme hızına göre, haftada bir, haftada iki ya da haftada üç şeklinde periyotlarla seanslar yapılır.

bottom of page