top of page

BİREYSEL DANIŞMANLIK

bireysel terapi

Bireysel Danışmanlık Nedir ?

Bireysel danışmanlık, danışan ve psikoterapist arasında birebir olarak uygulanan, karşılıklı güven ilişkisine dayanarak gerçekleştirilen terapi yöntemidir. Psikoterapi adıyla da bilinen yöntem, psikolojik değerlendirme ve psikoterapötik müdahalelerin kullanımı gibi süreçleri içerir. Bu süreçlerde hedeflenen önemli nokta, bireyin temelinde yatan psikolojik iyilik halinin üst seviyeye çıkarılmasıdır. Bireysel danışmanlık tek bir yönteme sahip olmamakla birlikte, farklı psikoterapi kuramları ve uygulamaları vardır. Bu uygulamalar arasında, Bilişsel Davranışçı Danışmanlık, Şema Danışmanlık ve EMDR’ın (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşlemleme) son derece başarılı ve hızlı sonuç verdiği bilinir. Bireysel danışmanlığın amaçları ise şu şekilde sıralanabilir:

  • Duygusal problemlerin üstesinden gelmek,

  • Eş, aile ya da sosyal çevredeki ilişkileri düzenli hale getirmek,

  • Psikolojik rahatsızlıkları yok etmek,

  • Danışanın sorunlarla mücadele etmesine yönelik gücünü artırmak,

  • Kişide hem davranış hem de tutum değişikliği oluşturmak,

  • Özgüveni artırıcı yöntemler geliştirmek.

Bireysel Danışmanlık Kimlere Yardımcı Olur?

Bireysel danışmanlık, kendi içlerinde çözmeleri gereken problemleri olan bireylere uygun bir terapi yöntemidir. Bu bireylerin özellikleri aşağıdaki gibi gösterilebilir:

  • Sorunlarını başkalarının yanında dile getirmekten kaçınan çekingen danışanlar,

  • Özel ilgi ve yoğun çalışmaya ihtiyaç duyan danışanlar,

  • Ailesinden uzakta yaşayan kişiler,

  • İç dünyalarındaki bastırılmış çatışmaları çözmek isteyenler.

Bireysel Danışmanlık Nasıl Yapılır?

Bireysel danışmanlık, danışanı huzursuz eden pek çok konu ile ilgili konuşabilmesi adına ona fırsat verir. Bu konular danışanın kendisi, ailesi, iş ve sosyal yaşamı ya da içsel sorunları şeklinde sıralanabilir. Danışman, danışanını daha iyi tanıyabilmek amacıyla sorular sorar. Sorular aracılığıyla, danışman danışanının kendisinden beklentilerini öğrenme şansı elde eder. Bireysel terapi içerisinde konuşulacak konuları da, danışanın ihtiyaçları belirlemiş olur. Psikoterapi son derece güçlü olmasıyla birlikte, danışanı da ihtiyaçlarına yönelik harekete geçirmeye başlar. Danışanların büyük bir kısmı bireysel danışmanlık tecrübelerinden olumlu sonuç alır. Seans süreleri 50-60 dakika arasında değişir. Bireyin ruhsal durumuna göre haftada bir, iki haftada bir ya da üç haftada bir düzeniyle seanslar yapılır. Danışman ,danışanının ilerleme kaydettiğini fark ettiği takdirde, ilk zamanlarda haftada bir yapılan seanslar, sonrasında iki veya üç haftaya düşebilir.

bottom of page