top of page

WISC-4 TESTİ / WISC-R

wisc4-testi.jpg

Wısc-4 testi / wısc-r Nedir ?

Wescler çocuklar için zeka ölçeği; bireysel olarak uygulaması yapılan ve 6-16 yaş aralığında olan çocuklara uygulanmaktadır. Bu zeka ölçeği 10 temel 5 yedek testten oluşmaktadır. Uygulama çocuğun performansına göre değişmekle beraber ortalam 1-2 saat sürmektedir. Sözel bilgi, sözel ifade, algısal akıl yürütme, sosyal bilgi, işitsel bellek, zihinsel işlemleme hızı, ince motor koordinasyonu, sözsüz materyali kullanarak kendini ifade etme, görsel algı, görsel uyaranları kullanarak hızlı olabilme becerisi, dikkati toplama, dikkati sürdürme, muhakeme becerisi, okul bilgisini kullanma, kültürel deneyim, kısa süreli işitsel bellek, çoklu motor kullanımı becerilerini ölçer.

Bu test sadece zekayı ölçmekle kalmaz sonuçlar doğrultusunda uzmanlara birçok psikolojik ipucu vermektedir. Testi yapan kişi klinik gözlemlerinden de yararlanarak çocuğun test sırasında gösterdiği davranışlardan kaygı süreci, dikkat eksikliği, dürtüsellik, okul performans kaygısı, okul reddi, özgüven eksikliği, sınav kaygısı, iletişim problemleri, zamanı yönetme de yaşanan sıkıntılar gibi yaşamını olumsuz etkileyecek birçok durumun tespit edilmesini sağlar.


Testin sonucu ile ailelere kazandırılacaklar; hazırlanacak rapor ile hangi alanlarda güçlü hangi alanlarda desteklenmesi gerektiğini bu anlamda da akademik başarısının arttırılması konusunda bilgi verilecektir. Çocuğun psikolojik gelişiminde zekanın alt alanlarına bakarak ve klinik gözlemler doğrultusunda ailelere bilgi verilmektedir.


Uygulamaya gelirken ailelere öneriler;
Oyun oynamaya gidiyoruz ya da sınava gidiyoruz denmemeli, senden iyi sonuçlar bekliyoruz ,her soruya doğru cevap ver denmemelidir. Çocuğunuza hangi alanlarda becerilerinin olduğunu ve bunun okul başarısını etkileyen bir durum olmadığı, nasıl daha iyi öğrenmesi konusunda bilgi alınacağı bir etkinlik olduğu söyleyebilirsiniz.


Uygulamaya gelmeden önce; çocuğun dinlenmiş olması, karnının tok olması, uykusunu almış olması, onu etkileyen büyük bir problemin olmamasına dikkat edilmelidir.

bottom of page